Greeting Cards & Gift Tags

Jeg har designet en serie med både trykte og håndlagde gavekort og tags. Med en lidenskap for design, arkitektur, tekstil, mønster, collage, mindfulness og yoga, er mine kreasjoner inspirert av alt fra mine barns kunst-prosjekter og natur, til hverdags objekter. Jeg overfører mine inspirerte ideer til tegninger, grafiske mønstre og collager, før jeg overfører det til et digitalt medium og dermed gir min design et mykere uttrykk. Mine håndlagde kort er en kombinasjon av sterke farger og vintage-tekstiler, og jeg bruker også foto som en del av mitt uttrykk. Med fare for å høres klisje ut, ønsker jeg å tro at jeg tilbyr tankevekkende kort som kanskje fremkaller en følelsesmessig reaksjon, og som gir folk muligheten for min kunst til å resonnere med dem og deres mottakere. Mine design utvikler seg stadig og blir påvirket og inspirert av det som foregår i mitt liv og rundt meg. Hvis du liker det du ser kan du registrere deg på hjemmesiden og bli varslet om nye kort design.


I have designed and produced my own range of hand made and printed gift cards and tags. With a passion for design, architecture, textiles, patterns, collage, mindfulness and yoga, my designs are inspired by everything from my children’s craft projects and nature, to every-day objects. I transform my inspired ideas into graphic patterns and collages, before i transfer it to a digital medium, and thus lending a softer feel to my design. My handmade cards are a combination of bright colours and vintage fabrics, and I also use photography as a part of my expression. With a risk of sounding cliché, I like to think I’m offering cards for thought, cards that evoke an emotional response and give people the opportunity for my art to resonate with them and their receiver. My designs are constantly evolving and inspired by what is going on in my life and around me. So if you like what you see, register on my website to be notified of new card design.