About

BJØRG-IDA HØYEM

Dignity 079

Bjørg-Ida er grafisk designer og yogalærer opprinnelig fra Trondheim. Etter 15 år i Australia, hvor hun startet sin yoga praksis i 2002 og meditasjon i 2012, flyttet hun i 2015 tilbake til Norge med familien. Hun er sertifisert yogalærer med 300 timers YTT fra Oslo Yoga og underviser ikke en bestemt yogaretning, men bygger på sin bakgrunn innen klassisk hatha yoga, med innslag av kundalini, vinyasa, yin og pranayama (pusteøvelser). Hun ønsker å skape rom for sine deltagere til å finne sin egen yoga og til å ta med seg yogapraksisen ut av yogarommet og inn i egen hverdag!
 “Med mine klasser ønsker jeg å kunne inspirere og motivere andre i sin hverdag, slik jeg har blitt inspirert og motivert av mine lærere. Jeg legger vekt på at deltagerne skal høre på egen kropp og hva den først og fremst trenger, ikke basere seg på hvordan de ser ut fysisk eller sammenligne seg med andre i praksisen. Jeg inviterer til øvelser, og så er det opp til hver enkelt om og hvor mye de går inn i dem. På den måten håper jeg å hjelpe mine elever til å skape en større bevissthet rundt kontakten mellom kropp og sinn. Vi er alle gode nok, akkurat som vi er i dette øyeblikket.”

Bjørg-Ida is a graphic designer and yoga teacher originally from Trondheim, Norway. After 15 years in Australia, where she started her yoga practice in 2002 and meditation in 2012, she relocated to Oslo in 2015 with her family. She is a certified yoga teacher with a 300 hours YTT from Oslo Yoga, and doesn’t teach a specific yoga style, but instead builds on her own background in traditional hatha yoga, with additional influences from kundalini, vinyasa and yin yoga, as well as pranayama (breathing exercises). Her aim is to make room for her students to find their own yoga and to take it of their mat and apply it to every day life!
“With my classes I wish to inspire and motivate others in their daily life, just like I’ve been inspired and motivated by my teachers. I emphasize for my students to listen to their body and it’s needs, not base themselves on how they look physically or compare themselves to others in their practice. I invite students into poses, but then it’s up to each person if and how much they choose to delve into it. That way I hope to help my students to create a more conscious awareness around the connection between body and mind. We are all good enough, exactly as we are this very moment.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s